Χορηγοί και Υποστηρικτές

Sponsors and Supporters

 

Μέγα Χορηγός (1)

Ο Μέγας Χορηγός θα τύχει της μέγιστης προβολής με το λογότυπο του να συνοδεύει την έκθεση σε όλα τα προωθητικά μηνύματα και διαφημίσεις. Παράλληλα ο Μέγας Χορηγός δικαιούται κεντρικό περίπτερο 12 m2 ΔΩΡΕΑΝ.

Gold Sponsor (1)

Gold Sponsor will receive maximum exposure with its logo accompanying the event in all promotional messages and advertisements. At the same time, Gold Sponsor is entitled to a central stand of 12 m2 FREE of charge.

Χορηγoί (3)

Sponsors (3)

Υποστηρικτές (6)

Supporters (6)